سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوالت چیه؟

نمی نویسم 

کــه کـلـمـات را الــوده نـکـنـم بـه گـنـاه

گـنـاهـی کـه از ان مــن اسـت

نمی نویسم

تـا سـکـوت را بـیـامـوزمـ….

نـمـی نـویـسـمــ….

تـا احـسـاسـاتم را مـحـبـوس کـنـمــ….

تـا نـخـوانـی

نـدانـی….

کـه چـه مـی گـذرد ایـن روزهـا بـر مــن!!

مـی خـنـدمــ….

تـا یـادم بـمــانـد

تـظـاهـر بـهـتـریـن کـار اسـت…!

تـا یـادم نـرود

کـه دیـگـران مـرا خـنـدان مـی خـواهـنـد

تـا یـادم بــمــانـد مـن دیـگـر ان ارام سـابـق نـیـسـتـمــ

شـکـسـتـه امــ….

روزهـای زیـادی اسـت کـه شـکـسـتـه امــ….

ان زمـان کـه لـب بـه شـکـوه بـاز کـردم و گـفـتـم خـسـتـه امــ….

و ان هــا یـکــ بـــه یــکـــ رفـتـنـد

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 92/4/26ساعت 1:29 عصر توسط aram ramin| نظرات ( ) |